Over ons

De totstandkoming van Huisartsenpraktijk Dok West

Met de overname van het patientenbestand van dokter den Hollander vestigde dokter van der Endt sr. in 1962 als huisarts in Monster, aanvankelijk zoals toen gebruikelijk als solist. In 1977 haakte dokter Garretsen aan en zij draaide jaren mee in de praktijk-aan-huis tegenover de Molen. In 1993 werd er nieuwbouw gepleegd en betrokken zij het pand aan de Molenweg. Begonnen met slechts één (zeer veelzijdige) doktersassistente, breidde de assistentie langzaam uit, werd dokter van der Endt in 1998 opgevolgd door zijn zoon en bleef het dus huisartsenpraktijk 'Van der Endt en Garretsen'. Later (2004) werd de bezetting huisartsen verder versterkt met dokter Boendermaker.

Na 40 jaar huisarts te zijn geweest in Monster is dokter Garretsen per okober 2017 met pensioen gegaan, heeft dokter Grootscholten haar plaats ingenomen en heeft huisartsenpraktijk Van der Endt, Garretsen en Boendermaker een naamswijziging doorgevoerd naar Huisartsenpraktijk Dok West. De naam verwijst naar 'Dokter' en 'Westland'. Bovendien staat 'Dok' voor 'een veilige haven' waar patienten met hun gezondsheidsvragen terecht kunnen en door het vertrouwde team hieraan richting gegeven wordt. De kompasnaald als beeldmerk refereert daar eveneens aan. 

logo Dok West smal

 

 

 

 


Missie

Huisartsenpraktijk Dok West is een eigentijdse huisartsenvoorziening, welke op een toegankelijke, professionele en kosteneffectieve manier generalistische zorg biedt aan (in hoofdzaak) bewoners van Monster en Poeldijk. Binnen het zorgaanbod in de wijk vervult de praktijk een spilfunctie door veel gezondheidsvragen van haar patiënten in de eerste lijn op te vangen. De praktijk maakt steeds een verantwoorde keuze om de hulpvraag zelf te behandelen of te verwijzen binnen haar samenwerkingsverbanden met andere zorgaanbieders. Er wordt gestreefd naar zinvolle patiëntgerichte zorg, zorg voor de gehele mens en bij voorkeur zoveel mogelijk door dezelfde hulpverlener. Een gedeelde regie en verantwoordelijkheid voor arts en patiënt past hier ons inziens bij.

Een open organisatie met korte lijnen voor patiënten en medewerkers is voor ons erg waardevol. Het uitgangspunt is laagdrempelig onderling contact, open communicatie, onderlinge flexibiliteit en vertrouwen in elkaar. We leveren als team de zorg en niet als losse individuen. De verantwoordelijkheid voor het functioneren van de praktijk is een gezamenlijk belang met betrokkenheid en inzet van alle medewerkers.

Door als opleidingspraktijk te functioneren kunnen we kennis en ervaring overdragen, bovendien houdt het ons scherp, kritisch en blijven we op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

 


Visie

Alle medewerkers van huisartsenpraktijk Dok West achten zichzelf deskundig en bieden, binnen hun mogelijkheden, een zo hoogwaardig mogelijke zorg aan, volgens de laatste wetenschappelijke inzichten en kwaliteitstandaarden, dicht bij de woonomgeving van de patiënten.

Onze praktijk biedt zowel vraaggerichte als preventieve zorg aan en wij stimuleren en ondersteunen zelfredzaamheid en gedeelde besluitvorming. Het streven is dat de patiënt persoonlijke aandacht ervaart en tevreden is met de ontvangen zorg.

Met deze persoonsgerichte zorg proberen wij zorg op maat te geven. Dit levert de patient kennisvergroting op over zijn specifieke aandoening, behandeling en het netwerk van eventueel te raadplegen hulpverleners. Zo denken wij dat de patient beter in staat is zelfstandig beslissingen te nemen. Daarbij werken we continu aan innovatie en kwaliteitsverbetering en het naar buiten zichtbaar maken hiervan. Onze medewerkers zijn verbonden aan onze visie, hebben passie voor hun werk en zijn aanspreekbaar en betrouwbaar. Wij bieden hen een ambitieuze, professionele, energieke en moderne leer- werkomgeving.

Wij streven naar een goede samenwerking met andere (eerstelijns) zorgverleners waarbij het belang van de patiënt voorop staat. Hiermee willen wij ons sterk maken voor een goede en brede eerstelijnszorg in Monster en omgeving.

 


Jaarverslag

Hier kunt u ons jaarverslag 2017 lezen.

 


Teamfoto

Team Dok West

 (NB Voor huisarts-in-opleiding dr Van Gorp (onderste rij, links) is per 1 maart 2018 dr Dihal in de plaats gekomen; na het vertrek van assistente Monic (onderste rij, rechts) versterkt per 1 september Jennifer Verheij ons team )

 


Privacyverklaring

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet (AVG) ingegaan. Huisartsenpraktijk Dok West heeft maatregelen getroffen om aan deze wet te voldoen. Hier vindt u onze privacyverklaring Dok West.

Wij werken mee aan wetenschappelijk onderzoek verricht in het Erasmus MC. Hiervoor leveren wij jaarlijks geanonimiseerde patientgegevens uit onze informatiesysteem aan het 'IPCI project'. Voor een uitgebreidere toelichting hierop leest u alstublieft deze bijlage.

dokwest-naald