Welkom

Huisartsenpraktijk Dok West

Van der Endt, Grootscholten en Boendermaker

naald breed

Welkom op de website van Huisartsenpraktijk Dok West.

Wij hopen u via deze website bruikbare informatie te kunnen bieden over onze praktijk en over diverse (actuele) gezondheidskwesties. Wist u bijvoorbeeld dat u via links als Thuisarts.nl en Moetiknaardedokter.nl al veel te weten komt over eventuele gezondheidsklachten die u ervaart?

Als u vragen, suggesties of opmerkingen heeft over onze website of berichtgeving, kunt u zich uiteraard wenden tot onze assistentes. 

Lees hier meer over de totstandkoming van de praktijk en van onze nieuwe naam...


Gesloten voor nieuwe patienten

De praktijk is per 1 oktober 2018 gesloten voor nieuwe inschrijvingen. Dit tot nader order. U kunt desgewenst contact zoeken met de andere huisartsenpraktijken in Monster of informeren bij uw verzekeraar. 


Arts in opleiding tot huisarts

Wij vinden het belangrijk dat beginnende artsen goed worden opgeleid. Momenteel is dokter A. Dihal bij ons werkzaam. Hij werkt op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.

De huisarts in opleiding werkt nauw samen met de opleidende huisarts. De opleidende huisarts is momenteel dokter van der Endt. 

Let op: Vanaf maart 2019 zal dokter Grootscholten opleider zijn en zullen werkdagen veranderen, waarbij dr van der Endt er is op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag en dr Grootscholten op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.


Co-assistent

Vanaf 14 januari zal geneeskundestudent Gwen Schoonhoven gedurende 6 weken haar co-schap huisartsgeneeskunde bij ons doorlopen. Zij zal meekijken met de werkzaamheden van de huisarts en zal onder supervisie patienten zien. Het kan dus zo zijn dat u gevraagd wordt uw verhaal eerst te delen met de co-assistent, alvorens het met de dokter te bespreken.


Assistentes vragen uit

Om u beter van dienst te kunnen zijn vraagt de assistente bij het maken van afspraken naar de reden van uw komst. Ze doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Bij het maken van een afspraak op het spreekuur wordt er standaard tien minuten tijd gereserveerd. Heeft u meerdere klachten of vragen, dan kan een dubbel consult worden ingepland. Wij verzoeken u vriendelijk dit bij het maken van de afspraak kenbaar te maken. U voorkomt dan voor uzelf teleurstelling en voor anderen een onnodig lange wachttijd. De assistentes kunnen u helpen bij het inschatten van de benodigde tijd. De huisarts zal zo nodig samen met u bepalen welke problemen voorrang krijgen en direct moeten worden aangepakt. Voor de andere minder urgente klachten kan altijd nog een vervolgafspraak worden gemaakt. 

                                         compass and stethoscope