Home

Huisartsenpraktijk Dok West

Van der Endt, Grootscholten en Boendermaker

naald breed

Welkom op de website van Huisartsenpraktijk Dok West.

Wij hopen u via deze website bruikbare informatie te kunnen bieden over onze praktijk en over diverse (actuele) gezondheidskwesties. Wist u bijvoorbeeld dat u via links als Thuisarts.nl en Moetiknaardedokter.nl al veel te weten komt over eventuele gezondheidsklachten die u ervaart?

Als u vragen, suggesties of opmerkingen heeft over onze website of berichtgeving, kunt u zich uiteraard wenden tot onze assistentes. 

Lees hier meer over de totstandkoming van de praktijk en van onze nieuwe naam...


Gesloten voor nieuwe patienten

De praktijk is per 1 oktober 2018 gesloten voor nieuwe inschrijvingen. Dit tot nader order. U kunt desgewenst contact zoeken met de andere huisartsenpraktijken in Monster of informeren bij uw verzekeraar. 


Griepvaccinaties 2018

Op donderdag 18 oktober 2018 van 17:30 - 20:00 uur en vrijdag 19 oktober van 14:00 - 16:00 uur werd de jaarlijkse griepprik aan risicogroepen verstrekt.

Indien u niet in de gelegenheid bent geweest en toch opgeroepen bent, graag zo spoedig mogelijk opnemen met onze assistente voor een afspraak op een andere moment.

Voor meer informatie: www.rivm.nl/Onderwerpen/G/Griep/Griepprik

                                       Griepvaccinatie


Arts in opleiding tot huisarts

Wij vinden het belangrijk dat beginnende artsen goed worden opgeleid. Momenteel is dokter A. Dihal bij ons werkzaam. Hij werkt op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.

De huisarts in opleiding werkt nauw samen met de opleidende huisarts. De opleidende huisarts is dokter van der Endt.  


Assistentes vragen uit

Om u beter van dienst te kunnen zijn vraagt de assistente bij het maken van afspraken naar de reden van uw komstZe doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Bij het maken van een afspraak op het spreekuur wordt er standaard tien minuten tijd gereserveerd. Heeft u meerdere klachten of vragen, dan kan een dubbel consult worden ingepland. Wij verzoeken u vriendelijk dit bij het maken van de afspraak kenbaar te maken. U voorkomt dan voor uzelf teleurstelling en voor anderen een onnodig lange wachttijd. De assistentes kunnen u helpen bij het inschatten van de benodigde tijdDe huisarts zal zo nodig samen met u bepalen welke problemen voorrang krijgen en direct moeten worden aangepakt. Voor de andere minder urgente klachten kan altijd nog een vervolgafspraak worden gemaakt. 

compass and stethoscope1