PraktijkOndersteuner Huisartsenzorg (POH)

De praktijkondersteuner begeleidt patienten met chronische aandoeningen, zoals:

  • diabetes mellitus (suikerziekte)
  • hart-en vaatziekten
  • hoge bloeddruk
  • verhoogd cholesterol
  • COPD 

Zij verricht periodieke controles en geeft leefstijladviezen.

Daarnaast kunt u bij de praktijkondersteuner terecht voor hulp bij het stoppen met roken en het maken van een echo doppler van de beenvaten.

U kunt (doorgaans op aangeven van de huisarts) een afspraak maken bij de praktijkondersteuner via de doktersassistente.


Diabetes Mellitus

Diabetes of suikerziekte is een chronische stofwisselingsziekte. Bij diabetes zit er te veel suiker in het bloed. Het lichaam kan de bloedsuiker niet op peil houden. De officiële naam van de ziekte is diabetes mellitus. Diabetes type 1 en 2 zijn het bekendst. Iedereen kan diabetes krijgen.

Uit onderzoek blijkt dat scherpere controle van de Diabetes Mellitus met behulp van een praktijkondersteuner tot een betere gezondheid leidt.

Zij zal u iedere drie maanden, volgens een vast protocol en onder supervisie van uw huisarts controleren. Eén keer per jaar volgt een controle door uw huisarts.


Hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en verhoogd cholesterol

In de moderne gezondheidszorg wordt in toenemende mate de nadruk gelegd op preventie (het voorkómen van ziektes en complicaties daarvan).

Zo kunnen we mensen die mogelijk een verhoogd risico hebben op het krijgen van hart-en vaatziekten, een gericht onderzoek aanbieden. Aan de hand van de informatie voortkomend uit uw spreekuurbezoek en bloedafname is het 'cardiovasculair risico' te bepalen, het risico dat u heeft op het krijgen van één van deze aandoeningen (b.v. hartinfarct, herseninfarct). Hiermee is een passend behandelplan te geven. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat u het advies krijgt om uw medicatie en/of leefstijl aan te passen.

Daarnaast voert de praktijkverpleegkundige controles uit bij patienten die hart-en vaatziekten hebben doorgemaakt of een hoge bloeddruk of een verhoogd cholesterol hebben.


COPD

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is een verzamelnaam voor onder meer de longziekten chronische bronchitis en longemfyseem.

Voldoet u aan de volgende kenmerken:

  • >40 jaar
  • (ex-)roker
  • benauwdheidsklachten (vooral bij inspanning)
  • hoesten
  • slijm opgeven

Doe dan de COPD risicotest 

Of maak een afspraak bij uw huisarts!

 dokwest-naald