Klacht

Heeft u een klacht?

Als u een vervelende ervaring heeft gehad dan betreuren wij dat. Heeft u een specifieke klacht over de praktijk, of in het bijzonder over een arts, een assistente, een behandeling of bejegening, laat het ons vooral weten! Bespreek het eerst met een van onze artsen, zodat uw klacht gebruikt kan worden om de hulpverlening in de praktijk te verbeteren.

Onze praktijk heeft een klachtenformulier gemaakt waarop u de klacht kunt verwoorden. Het klachtenformulier kunt u via de assistente krijgen. Na het invullen hiervan, kunt u het klachtenformulier weer bij de assistente inleveren. Daaropvolgend zal contact met u worden opgenomen om de klacht te bespreken.

Komt u er met de huisarts niet uit dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris van SKGE (Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg). De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Als de bemiddeling niet is geslaagd, kunt u besluiten uw klacht in te dienen bij de geschilleninstantie van de huisartsenpraktijk. Verdere informatie vindt u op de website van de SKGE.

dokwest-naald