Bloedafname / urineonderzoek / laboratorium

RdGG locatie Monster, Molenweg 41, 1e verdieping (boven onze praktijk)

maandag t/m vrijdag           8:00 - 11:00 uur

 

RdGG locatie Naaldwijk, Behandel Centrum Westland, Middel Broekweg 2, 

maandag t/m donderdag  7:30 - 16:00 uur

vrijdag                                   7:30 - 12:00 uur

zaterdagochtend                 8:00 - 11:00 uur

 

RdGG locatie 's-Gravenzande, Zandeveltplein 39:

maandag t/m vrijdag          8:00 - 9:00 uur

LET OP: Geef met dit formulier uw toestemming (of niet) voor het elektronisch uitwisselen van medische gegevens tussen Reinier de Graaf en behandelend zorgverleners in onze regio. Als u dit al eens in het ziekenhuis heeft aangegeven hoeft dit niet meer. Voor meer informatie klik hier.

Adressen en Openingstijden Locaties Bloedafname - Reinier de Graaf Gasthuis

 


Haga (LabWest) Monster, Molenweg 41, 1e verdieping (boven onze praktijk)

dinsdag en vrijdag              8.00 - 11.00 uur 

alleen voor trombosedienst patienten!

Adressen en Openingstijden Locaties Bloedafname - Haga Ziekenhuis

 


Urineonderzoek

Uw urine moet onderzocht worden. Hiervoor heeft u van uw dokter of laboratorium een potje gekregen voor het opvangen van uw (ochtend)urine. Heeft u een groen potje gekregen, lever deze dan in bij de doktersassistente, bij voorkeur vóór 11.00u. Plaats dus géén potjes urine in de box aan de buitengevel! 

Bent u in het bezit van een blauw potje en bijbehorende buizen dan geldt bijgaande instructie (meegeleverd met potje) voor het opvangen van urine. In onderstaande instructiefilm wordt uitgelegd hoe u dit het beste kunt doen. Vervolgens kunt u deze inleveren bij het bloedafname-punt (1e verdieping). Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met het laboratorium informatie centrum op tel 015 - 260 45 08. 

Instructie-video urinecontainer voor het Reinier de Graaf ziekenhuis

 


RdGG Patientenfolders diverse onderzoeken 

Om u goed voor te bereiden op een speciaal bloedonderzoek of urine/fecesonderzoek kunt u één van deze folders raadplegen.

 


Uitslagen via telefonisch spreekuur:

Wij vragen u altijd zélf te informeren naar de uitslagen van aangevraagd onderzoek. Uiteraard mag u van ons verwachten dat bij zorgwekkende zaken contact wordt opgenomen, maar de regel 'geen bericht, is goed bericht' is niet aan de orde!

Dagelijks kunt u bellen tussen 12.00 - 12.30 uur; u krijgt dan direct een huisarts aan de telefoon of wordt bij drukte op de 'bellijst' geplaatst voor het later terugbellen door de huisarts.

Belt u a.u.b. op de dag dat de aanvragend huisarts aanwezig is!

  • P.B. van der Endt                         maandag, woensdag, donderdag en vrijdag
  • S.P.J. Grootscholten                  maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
  • M.E. Boendermaker                   maandag, dinsdag en donderdag

NB Doorgaans zijn laboratorium en röntgenuitslagen na 2 werkdagen bekend, tenzij anders vermeld bij de aanvraag. Komt u terug bij onze praktijkondersteuner Chantal, dan volgt u haar instructies.

dokwest-naald