Toekenning predicaat 'NHG Geaccrediteerde Praktijk'

Huisartsenpraktijk Dok West heeft onlangs het predicaat 'NHG geaccrediteerde praktijk' ontvangen! Dat betekent dat onze praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen die het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) stelt.

Als patiënt wilt u een huisarts die u de beste zorg verleent. Met een NHG-Praktijkaccreditering laat een praktijk zien dat deze gestructureerd werkt aan verantwoorde zorg, tevreden patiënten en een goede organisatie. Praktijken met een keurmerk herkent u aan het logo. 

Het NHG-onderzoek naar de kwaliteit van onze praktijk wordt jaarlijks herhaald. 

Lees meer op de websites over praktijkaccreditering en over het NHG.

keurmerk_st_npa_nhg


10-12-2017