Toestemming uitwisseling medische gegevens

Als u een bloedafname of röntgenonderzoek heeft laten verrichten via het Reinier de Graaf ziekenhuis kunt u met dit formulier uw toestemming geven (of niet) voor het elektronisch uitwisselen van medische gegevens tussen Reinier de Graaf en behandelend zorgverleners in onze regio. U kunt het formulier inleveren bij de assistente. Deze zal zorg dragen voor een correcte verwerking. Als u dit al eens in het ziekenhuis heeft aangegeven hoeft dit niet meer. Voor meer informatie klik hier.


07-12-2017