Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Dok West


Huisartsenpraktijk Dok West

Molenweg 39
2681 RE Monster
Telefoon: 0174 - 243441
Spoed: 0174 - 244169
Fax: 0174 - 213179
Receptenlijn: 0174 - 289290

AGB: 1050180

KvK-nummer: 27351713

www.dokwest.nl


Afspraak maken

Voor een afspraak op het spreekuur (consult):

Beltijden:

  • 8.00 - 9.30 uur
  • 14.00 - 15.00 uur

De assistente vraagt u soms naar de aard van de klacht. Dit om het spreekuur beter te kunnen indelen. Wanneer u vanwege meerdere vragen extra tijd nodig heeft, verzoeken wij u dit aan haar te melden. Dan houden wij daar zoveel mogelijk rekening mee. Wij streven er ook naar u steeds bij uw vaste dokter in te plannen.*

Voor een huisbezoek (visite):

Graag vóór 9.30 uur bellen als het gaat om een visite voor dezelfde dag.


 

*Assistentes vragen uit

Om u beter van dienst te kunnen zijn vraagt de assistente bij het maken van afspraken naar de reden van uw komst. Ze doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Bij het maken van een afspraak op het spreekuur wordt er standaard tien minuten tijd gereserveerd. Heeft u meerdere klachten of vragen, dan kan een dubbel consult worden ingepland. Wij verzoeken u vriendelijk dit bij het maken van de afspraak kenbaar te maken. U voorkomt dan voor uzelf teleurstelling en voor anderen een onnodig lange wachttijd. De assistentes kunnen u helpen bij het inschatten van de benodigde tijd. De huisarts zal zo nodig samen met u bepalen welke problemen voorrang krijgen en direct moeten worden aangepakt. Voor de andere minder urgente klachten kan altijd nog een vervolgafspraak worden gemaakt.

 

dokwest-naald

Spreekuurtijden

Openingstijden:

Alle doordeweekse dagen van 7.30 - 17.00 uur

Tussen 12.00 en 13.30 uur is de praktijk gesloten en alleen voor spoedgevallen bereikbaar


 

Inloopspreekuur:

7.30 - 8.00 uur altijd zonder afspraak en op volgorde van binnenlopen
Van maandag t/m vrijdag en bedoeld voor een korte vraag of weinig complexe klacht

Spreekuren huisartsen:

8.30 - 11.00 uur en 14.00 - 16.30 uur (behalve op vrijdagmiddag)

Telefonisch spreekuur:

12.00 - 12.30 uur; u krijgt dan direct een huisarts aan de telefoon, bijvoorbeeld voor een medische vraag of een toelichting op verrichte onderzoeken

Wij vragen u altijd zélf te informeren naar de uitslagen van aangevraagd onderzoek. Uiteraard mag u van ons verwachten dat bij zorgwekkende zaken contact met u wordt opgenomen, maar de regel 'geen bericht, is goed bericht' is niet aan de orde.

Belt u a.u.b. op de dag dat de aanvragend huisarts aanwezig is.

  • P.B. van der Endt                         maandag, woensdag, donderdag en vrijdag
  • S.P.J. Grootscholten                  maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
  • M.E. Boendermaker                   maandag, dinsdag en donderdag

NB Doorgaans zijn laboratorium en röntgenuitslagen na 2 werkdagen bekend, tenzij anders vermeld bij de aanvraag. Komt u terug bij onze praktijkondersteuner Chantal, dan volgt u haar instructies.


 

Diabetes-spreekuur:

Door de praktijkondersteuner en volgens afspraak

COPD-spreekuur:

Door de praktijkondersteuner en volgens afspraak

Hart & Vaatziekten-spreekuur:

Door de praktijkondersteuner en volgens afspraak

 

dokwest-naald

Herhaalrecepten

Receptenlijn: 0174 - 289290

Deze kunt u 24 uur per dag inspreken.

U wordt in het eerste deel gevraagd naam, adres en geboortedatum in te spreken.

Na de tweede piep kunt u eventuele wensen inspreken. U kunt daarbij denken aan bezorgen, afhalen Kerkplein enz.

Als laatste spreekt u achtereenvolgens alle medicijnen in, inclusief het gebruik en aantallen. Als u klaar bent met inspreken kunt u de verbinding verbreken.

Houdt u er rekening mee dat de bestelde medicijnen pas na 2 werkdagen klaarliggen bij de apotheek. Sommige medicijnen moeten door de apotheek worden besteld bij de groothandel. Dus bestel op tijd!

Bij vragen over herhaalreceptuur kunt u bellen met de assistente graag tussen 8.00 - 9.30 uur.

NB per 25 mei 2018 maken wij geen gebruik meer van de 'medicijnbox' in de gevel. In verband met de nieuwe privacywetgeving willen wij u tot nader order vragen doosjes platgevouwen in de brievenbus van nr. 39 te schuiven. 

dokwest-naald

Contact

Telefoon: 0174 - 243441

Doorkiesnummers
1 : Bij spoed of levensbedreigende situatie
2 : Wanneer u de assistente wilt spreken

Wanneer u geen keuze maakt, wordt u automatisch doorverbonden met de assistente.

Spoedlijn:

0174 - 244169 (bij levensgevaar tussen 8.00 en 17.00 uur)

Receptenlijn:

0174 - 289290

Faxnummer:

0174 - 213179

 


Huisartsenpost Westland:

Middel Broekweg 2a
2671 ME Naaldwijk

0174 - 638738

(buiten kantoortijden; voor zaken die niet kunnen wachten tot de volgende dag!)

Zij zullen de volgende gegevens vragen: uw naam, adres, geboortedatum, verzekeringsgegevens en de naam van uw huisarts. Daarnaast de namen van eventueel gebruikte medicijnen en de temperatuur in geval van koorts.

 

dokwest-naald

Bloedafname / urineonderzoek / laboratorium

RdGG locatie Monster, Molenweg 41, 1e verdieping (boven onze praktijk)

maandag t/m vrijdag           8:00 - 11:00 uur

 

RdGG locatie Naaldwijk, Behandel Centrum Westland, Middel Broekweg 2, 

maandag t/m donderdag  7:30 - 16:00 uur

vrijdag                                   7:30 - 12:00 uur

zaterdagochtend                 8:00 - 11:00 uur

 

RdGG locatie 's-Gravenzande, Zandeveltplein 39:

maandag t/m vrijdag          8:00 - 9:00 uur

LET OP: Geef met dit formulier uw toestemming (of niet) voor het elektronisch uitwisselen van medische gegevens tussen Reinier de Graaf en behandelend zorgverleners in onze regio. Als u dit al eens in het ziekenhuis heeft aangegeven hoeft dit niet meer. Voor meer informatie klik hier.

Adressen en Openingstijden Locaties Bloedafname - Reinier de Graaf Gasthuis

 


Haga (LabWest) Monster, Molenweg 41, 1e verdieping (boven onze praktijk)

dinsdag en vrijdag              8.00 - 11.00 uur 

alleen voor trombosedienst patienten!

Adressen en Openingstijden Locaties Bloedafname - Haga Ziekenhuis

 


Urineonderzoek

Uw urine moet onderzocht worden. Hiervoor heeft u van uw dokter of laboratorium een potje gekregen voor het opvangen van uw (ochtend)urine. Heeft u een groen potje gekregen, lever deze dan in bij de doktersassistente, bij voorkeur vóór 11.00u. Plaats dus géén potjes urine in de box aan de buitengevel! 

Bent u in het bezit van een blauw potje en bijbehorende buizen dan geldt bijgaande instructie (meegeleverd met potje) voor het opvangen van urine. In onderstaande instructiefilm wordt uitgelegd hoe u dit het beste kunt doen. Vervolgens kunt u deze inleveren bij het bloedafname-punt (1e verdieping). Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met het laboratorium informatie centrum op tel 015 - 260 45 08. 

Instructie-video urinecontainer voor het Reinier de Graaf ziekenhuis

 


RdGG Patientenfolders diverse onderzoeken 

Om u goed voor te bereiden op een speciaal bloedonderzoek of urine/fecesonderzoek kunt u één van deze folders raadplegen.

 


Uitslagen via telefonisch spreekuur:

Wij vragen u altijd zélf te informeren naar de uitslagen van aangevraagd onderzoek. Uiteraard mag u van ons verwachten dat bij zorgwekkende zaken contact wordt opgenomen, maar de regel 'geen bericht, is goed bericht' is niet aan de orde!

Dagelijks kunt u bellen tussen 12.00 - 12.30 uur; u krijgt dan direct een huisarts aan de telefoon of wordt bij drukte op de 'bellijst' geplaatst voor het later terugbellen door de huisarts.

Belt u a.u.b. op de dag dat de aanvragend huisarts aanwezig is!

  • P.B. van der Endt                         maandag, woensdag, donderdag en vrijdag
  • S.P.J. Grootscholten                  maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
  • M.E. Boendermaker                   maandag, dinsdag en donderdag

NB Doorgaans zijn laboratorium en röntgenuitslagen na 2 werkdagen bekend, tenzij anders vermeld bij de aanvraag. Komt u terug bij onze praktijkondersteuner Chantal, dan volgt u haar instructies.

dokwest-naald